Merkez Okulları

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Vizyon Alanımızda yer alan mesleklere ait bilgiyi, çağdaş teknolojik araç gereçler kullanarak beceriye dönüştüren, kültür dersleri ile üniversite vb. tüm sınavlara hazırlayan, sektörde eğitimine her zaman güven duyulan önder bir..

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Vizyon
Alanımızda yer alan mesleklere ait bilgiyi, çağdaş teknolojik araç gereçler kullanarak beceriye dönüştüren, kültür dersleri ile üniversite vb. tüm sınavlara hazırlayan, sektörde eğitimine her zaman güven duyulan önder bir okul olmak.
Misyon
Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, mesleki bilgiyi uygulama becerisi kazanmış, kendini sürekli yenileyen, girişimci, insani ve ahlaki değerleri özümsemiş, ortak çalışmaya yatkın, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, pozitif düşünen ve yaşayan, sosyal bireyler yetiştirmektir.
Isınma: Doğalgaz
Bağlantı: Fatih Projesi Fiber İnternet
Ulaşım: Şehir merkezi dışından gelenler tek vasıta ile ulaşımı sağlamaktadırlar.
Yerleşim Yeri: Cedidiye Mah.Şehit Yalçın Güzeler Sokak
İl/İlçe Merkezine Uzaklık: Okulumuz il merkezinde bulunmaktadır.
Adres: Cedidiye Mah.Şehit Yalçın Güzeler Sokak No1 Merkez/Düzce
WEB: https://duzcetml.meb.k12.tr
Telefon: 03805143217

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Tanım: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Amacı: Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler  doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Alanına Ait Dallar;

1. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI

Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu,veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Veri Tabanı Programcısının Görevleri.

1. Analiz yapmak,

2. İş planı yapmak

3. Tasarım (algoritma) yapmak,

4. Program yazmak,

5. Programı test etmek,

6. Kaynak kodu yazmak, gerekirse düzeltmek,

7. Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmaktır.

Veri tabanı programcısı olmak isteyenlerin;

-Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,

-Yabancı dil bilen,

-Ekip içinde çalışabilen,

-Sistemli düşünebilen,

-Matematikle ilgili konularda başarılı,

-Kendini yenileyebilen,

-Araştırmacı,

-İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip,

-Sabırlı ve dikkatli,

-Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline

aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

 • İş ahlâkına sahip,
 • Matematikle ilgili konularda başarılı,
 • Kendini yenileyebilen,
 • Araştırmacı,
 • Sabırlı ve dikkatli,
 • Analitik düşünme becerisine sahip,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Hayal gücü yüksek,
 • Ayrıntılara önem veren,
 • En az bir yabancı dil bilen,
 • Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir. Bir yazılımcı, eğer mesleğinde başarılı olmak istiyorsa, meslekî gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere katılmalıdır

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER AŞAĞIDAKİ  YETERLİLİKLERİ KAZANMIŞ OLURLAR.

1. Bir bilgisayarı kullanılabilir hâle getirmek için bilgisayar parçalarını monte etme, işletim sistemi yükleme, problem çözme,

 2. Temel ofis programlarından kelime işlem, elektronik hesaplama, sunu hazırlama uygulamalarını, internet ve e-posta yönetim programlarını etkin kullanabilme,

 3. Fiziksel, elektriksel büyüklükleri ölçme, el ve güç aletlerini kullanma, analog devre elemanlarını tanıma, analog devre kurma, lojik devre elemanlarını tanıma, lojik devre yapabilme,

4. Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizip norm yazı yazabilme, elektrik elektronik devre şemalarını okuma ve çizim yapabilme,

5. Ev veya ofis ortamlarında temel ağ ortamları kurabilme ve sistem üzerinde güvenlik tedbirleri alabilme, sistem yedeğini yapabilme,

6. Veri tabanı yönetiminin yapıldığı, veri tabanı ihtiyaçlarının analiz edildiği, tablo, sorgu, form ve rapor hazırlama yapabilme,

7. Ağ veri tabanı mimarisi, bir ağ veri tabanı tasarlama, T-SQL ile veri tabanı işlemleri, veri bütünlüğü, veriyi yönetme ve değiştirme, ağ veri tabanını ileri seviyede yönetme yapabilme,

8. Program yazımına hazırlık yapma, programın ara yüz ayarları, programın temel parçaları, programlama komutları, gelişmiş program kodları, uygulamadaki hataları bulma ve test etme, veri tabanı, web sayfası programlama yapabilme,

9. Program yazımına hazırlık, program kodlarını test etme, programı son hâline getirme, temel veri tabanı programlama yapma,

10. Lehimleme ve baskı devre, SMD elemanlar ve çipsetler, güç kaynakları, SMPS güç kaynakları, tümleşik devreler, aritmetik devreler, flip–flop, sayıcılar, kaydediciler, transistör – FET, işlemsel yükselteç, osilatör ve haberleşme ile ilgili yeterlikleri kazandırılır.

11.Bilgisayar ortamı, bilgisayar, donanım, yazılım, işletim sistemi, ağ, linux ortamlarında gerekli olan her türlü sistem bakımı çalışmalarını yürütme, arızaları tespit etme ve müdahale yapma yeterliklerini kazandırılır

12. Röle, yarı iletken elemanlar, sensör ve transduser, DAC-ADC dijital-anolog dönüştürme, DC motorları çalıştırma, geliştirilen devreleri bilgisayar ile haberleştirilmesini yapma yeterliklerini kazandırılır.

13. Elektrik elektronik devre ve şemalarını bilgisayar ortamında çizme, simülasyonunu  yapma ve baskı devreleri bilgisayar ortamında çizim yapabilirler.

15. HTML dili komutlarını kullanarak veya web tasarım editörü yardımıyla web sayfaları oluşturabilecek, programlama kodlarını kullanarak etkileşimli web uygulamaları yapabilirler.

16.  Açık kaynak kodlu programlama dilini kullanarak internet programları yapabilirler.

17. Güncel açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirerek ağ yönetim işlemlerini yapabilme yeterliklerini kazanırlar.

18. Yerel ve geniş alan ağları oluşturma, problemleri giderme ve yönlendirme yapabilme yeterliklerini kazanırlar.

19. Gelişmiş ağ sunucu işletim sisteminin temel özelliklerini kullanabilme ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları yapabilirler.

20. Ağ güvenliğini sağlama ve ağ sistemi üzerinde kontrol yapabilme yeterliliklerini kazanırlar.

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM

Öğrenciler,3308 sayılı mesleki eğitim yönetmeliğine göre 12. inci sınıfta haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün de iş yerlerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ile tanışmaktadırlar.

Beceri eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere, iş yerlerince asgari ücretin net tutarının % 30´u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkânlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

Öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar kullanabilen, iş alanında karşılaşılan problemleri çözümleyip iyi iş ve insan ilişkileri kurabilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişirler.

Beceri eğitimi yapabilecekleri iş yerleri:

Bilgisayar tamir bakım ve satış şirketleri

Kamu ve özel kurumların bilişim alanlarında

Kamu ve özel kurumlarında alana yakın diğer alanlarda

Matbaalar ve ofsetler,fotoğrafçılar

Gazete ve televizyonlar.

Öğrencilerimiz ayrıca diğer alanlarda adı geçen işyerlerinin bilişim bölümlerinde bölümlerinde de çalışabilmektedirler.

ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARI
Bilişim Alanından mezun olan öğrencilerimiz genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. 

İŞ BULMA İMKANLARI

Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 1. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,
 2. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
 3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
 4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.
 5. Alanları ile ilgili kendileri işyeri açabilirler.

 

ÜNİVERSİTE

Ticaret Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSYS) katılma hakkına sahiptirler. Sınav puanlarına göre alanları ile ilgili veya alanları dışında 4 yıllık fakülteleri tercih etme hakkına sahiptirler.

Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler. Ön lisans programını tamamlayanlar  ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınav’ında  başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans (4 yıllık fakülte) programına geçebilirler.
 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER (YÜKSEKOKULLAR)

–    Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği  (YGS-1)

–    Bilgi teknolojileri   (YGS-1)

–    Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri  (YGS-1)

–    Yönetim bilişim sistemleri  (YGS-6)

–    İşletme bilgi yönetimi   (YGS-6)

–    Pazarlama   (YGS-6)

–    Sivil hava ulaştırma işletmeciliği  (YGS-6)

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL