Fakülteler

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarihçe 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı Yasa ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakültemizde, YÖK’ün 07.12.2007 tarihli toplantısıyla alınan kararla ilk olarak Biyoloji, Fizik,..

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarihçe

17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı Yasa ile kurulan Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakültemizde, YÖK’ün 07.12.2007 tarihli toplantısıyla alınan kararla ilk olarak Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere 7 bölümün açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca YÖK’ün 02.06.2010 tarihli toplantısında alınan karar ile bu bölümlere Arkeoloji ve Tarih Bölümü, 07.09.2011 tarihli toplantısında alınan kararla da Sanat Tarihi Bölümü ve 05.07.2012 Tarihinde de Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü ve Felsefe Bölümü de açılarak Fakültemizdeki bölüm sayısı 12’ye yükselmiştir.

Amaç-Vizyon-Misyon

AMAÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi olarak nitelikli akademik öğretime öncelik verilerek, bu çerçevede çağdaş bilimi ve teknolojik gelişmeleri takip eden çok iyi eğitilmiş, kapsamlı bir bilgi altyapısı olan, entelektüel ve pratik düşünme kabiliyetine sahip öğretim elemanlarıyla, girişimci, donanımlı  öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Fakültemizin diğer bir amacı da, bir yandan öğrencilere uzmanlık alanlarında kapsamlı bir eğitim sağlarken, bir yandan da yaşadığı kente ve dünyaya sahip çıkan, evrensel sanat ve kültür değerlerine hakim, bir dünya vatandaşı olmanın tüm unsurlarını ve yetkinliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Fakültenin tüm unsurları ile katılımcılığı ve bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik etmek; günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak, bilim ve teknolojik gelişmelerde yerini alabilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmaların ulusal ve uluslararası bağlamda belirli bir yer edinebilmesi için çeşitli kaynaklarla desteklemek araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımların ön plana çıkarılmasını teşvik etmek, Fakülte ortamında sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlere  ortam hazırlamak, örgün-yaygın eğitim alanında tüm etkinlik  programlarını sunmak, ayrıca üniversite-sanayi-toplum işbirliğine yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek kendi toplum ve dünya ile bütünleşmeyi sağlamak, mesleki anlamda eğitim-öğretim ve araştırma olanakları  ile tercih edilen ve tüm değerleri Ülkemize ve insanlığa sunan  öncü bir Fakülte olmaktır.

 

MİSYON

Çağdaş bilimi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, geliştirmek ve katkıda bulunmak; bu gelişmeleri ülkenin yüksek öğrenimine, yönetimine, toplumsal yaşamına, kalkınma ve gelişme dinamiğine, doğaya ve çevreye duyarlılık bilinci içinde uygulamak; ülkenin hızlı kalkınma çabalarına katkıda bulunmak; öncelikle genç nesillere ve meslek sahibi olma bilinci içerisinde çalışmaların verimliliğini bilimsel bilgiler ışığı altında sürdürülebilirliğini kavratmak; araştırmacılar ve bilim insanları için verimli alt yapıyı sunarak bilimin gelişimine katkı sağlamak; bilimde önde gelen ülkelerin bulunduğu ortamlarda yer almak ve Üniversiteyi tüm bilimsel platformlarda en saygın  konumlara ulaştırmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Bölümleri

Arkeoloji
 1. Klasik Arkeoloji
 2. Ortaçağ Arkeolojisi
 3. Prehistorya
 4. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

 

Biyoloji
 1. Botanik
 2. Genel Biyoloji
 3. Hidrobiyoloji
 4. Moleküler Biyoloji
 5. Zooloji

 

Felsefe
 1. Bilim Tarihi
 2. Felsefe Tarihi
 3. Türk İslam Düşüncesi Tarihi
 4. Sistematik Felsefe ve Mantık

 

Fizik
 1. Atom ve Molekül Fiziği
 2. Genel Fizik
 3. Katı Hal Fiziği
 4. Nükleer Fizik
 5. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 

Kafkas Dilleri ve Kültürleri
 1. Çerkez Dili ve Edebiyatı
 2. Gürcü Dili ve Edebiyatı

 

Kimya
 1. Analitik Kimya
 2. Anorganik Kimya
 3. Biyokimya
 4. Endüstriyel Kimya
 5. Fizikokimya
 6. Organik Kimya

 

Matematik
 1. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
 2. Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
 3. Geometri Anabilim Dalı
 4. Topoloji Anabilim Dalı
 5. Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
 6. Uygulumalı Matematik Anabilim Dalı

 

Psikoloji
 1. Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
 2. Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
 3. Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
 4. Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Sanat Tarihi

 1. Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
 2. Bizans Sanatı
 3. Türk ve İslam Sanatı

 

Sosyoloji
 1. Genel Sosyoloji ve Metodoloji
 2. Uygulamalı Sosyoloji
 3. Sosyometri
 4. Kurumlar Sosyolojisi
 5. Toplumsal Yapı ve Değişme

 

Tarih
 1. Eskiçağ Tarihi
 2. Ortaçağ Tarihi
 3. Yeniçağ Tarihi
 4. Yakınçağ Tarihi
 5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

Türk Dili ve Edebiyatı
 1. Eski Türk Dili
 2. Eski Türk Edebiyatı
 3. Türk Halk Edebiyatı
 4. Yeni Türk Dili
 5. Yeni Türk Edebiyatı

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL