Fakülteler

Spor Bilimleri Fakültesi

Kuruluş Fakültemiz, 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı kararname ile akademik faaliyetlerini..

Spor Bilimleri Fakültesi

Kuruluş

Fakültemiz, 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 25.01.2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı kararname ile akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürmektedir. Fakültemiz, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne; 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde özel yetenek sınavı ile 40 öğrenci alınarak eğitim-öğretim faaliyetine başlanmıştır. Antrenörlük Eğitimi Bölümü; I. ve II. Öğretim programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile 80 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Spor Yöneticiliği Bölümü; 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında I. ve II. Öğretim programlarına 80 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümleri arasında Çift Anadal Programı (ÇAP) uygulanmaktadır. Fakültemiz idari faaliyetlerini Mühendislik Fakültesi M-9 Blokta, eğitim faaliyetlerini ise M-6 Blokta ve Üniversitemizin spor komplekslerinde yürütmektedir.

Misyon

Spor Bilimleri Fakültesi, çağdaş ve demokratik bir fakülte olarak; değişim ve gelişime açık, erdemli bilim, meslek, spor insanları ve liderler yetiştiren; spor başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden; yenilikçi, girişimci, spesifik olarak spor bilimleri alanlarında evrensel bilgi ve değerler üreten bir fakültedir.

 

Vizyon

Katma değeri yüksek uluslararası bilimsel çalışmalarıyla spor bilimleri alanında öncü; nitelikli eğitimi ve ürettiği evrensel değerlerle bölgenin sportif, sosyal ve kültürel gelişmesine öncülük eden fakülte olmak.

 

Temel Değerler

• Bilimsellik                            • Etik Değerler

• Yenilikçilik                           • Bağlılık

• Katılımcılık                          • Sevgi ve Hoşgörü

• Sürdürülebilirlik                  • Toplumsal Duyarlılık

• İş Birliği                               • Demokratiklik

• Girişimcilik                          • Sürekli Gelişme

• Kurumsal Adalet                 • Şeffaflık

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Antrenörlük Eğitimi Genel Bilgiler

Antrenörlük Eğitimi Bölümü; Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik eğitim-öğretim plan ve programı uygulamaktadır.

Spor Bilimlerinde meydana gelen gelişmeler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük eğitimi alanında ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünün sistemli olarak üniversitelerde yetiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Okulumuz sektörün İhtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, programda hareket ve antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesiyoloji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik ve bireysel sporlar takım sporları gibi uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin antrenörlerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, üniversitelerde, yerel yönetimlerde,amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında,milli olanlar milli piyango ve spor toto kurumlarında spor uzmanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.

Öğrenim süresi 4 yıl olup, öğrenim dili Türkçe’dir.

Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yöneticiliği Genel Bilgiler

Spor Yöneticiliği Programı; spor organizasyonları, spor endüstrisi, rekreasyon, spor tesisleri, spor pazarlaması, spor ekonomisi gibi birçok alanda hizmet verebilecek entelektüel düşünebilen, girişimci, karar verme yetkinliğine sahip, yaratıcı, transformasyonel ve problem çözme kabiliyeti yüksek Spor Yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Spor Yöneticiliği Programı; öğrencilere yukarıda bahsedilmiş alanlarda teorik ve uygulamalı spor dersleri ile donatılmış çağdaş ve kapsamlı bir eğitim müfredatıyla, öğrencilerin spor ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan birçok alanda bilgi sahibi olmasını, sporun sosyolojik etkisini ve yerini tanımasını sağlayacak niteliktedir.

Spor Yöneticiliği Programı mezunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatları, amatör ve profesyonel spor kulüpleri, özel ve kamu kuruluşları, spor organizasyonları, turistik beldelerde bulunan otellerin ve çeşitli tesislerin animasyon ve spor departmanları, rekreasyon tesisleri gibi birçok alanda iş bulma imkanına sahiptirler.

Öğrenim süresi 4 yıl olan Spor Yöneticiliği Programı’nın öğrenim dili Türkçe’dir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Genel Bilgiler

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü eğitim-öğretim programının amacı; öğretmen adayını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili dersleri uygulayabilecek, genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte öğretmen yetiştirmektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerini yürütecek pedagojik formasyon sahibi beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmenin yanında; hayatın her döneminden, farklı özelliklere sahip bireylere çeşitli hareket becerilerini, spor dallarını, spora özgü öğretim yöntemleriyle öğreterek, onların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine katkı sağlayacak yetkinlikte insanı ve insan sevgisini temel almış spor eğitimcileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenciler, Atatürk’ün göstermiş olduğu çağdaş medeniyetler seviyesini yakalama amaçları ile çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanan programla eğitim-öğrenim görmeleri hedeflenmektedir.
Dört yıllık programda öğrenciler, genel eğitime yönelik, spora özgü öğretim yöntemlerini, eğitim-öğretim sürecinde malzeme ve materyal geliştirip kullanabilmeyi, eğitim plan ve programlarını geliştirmeyi ve ders içeriklerini nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Bununla birlikte, farklı yaş gruplarına ve farklı özelliklere sahip bireylerin özelliklerine göre spor eğitimi verebilecek yeterlikte bilgi ve beceri düzeyine sahip olurlar.
Öğrenim süresi 4 yıl olup, öğrenim dili Türkçe’dir.

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon Anabilim Dalı

Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin ve ülkemizde kavratılmasına ve ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, temel rekreasyon alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip, araştırmacı bireyler yetiştirmek, rekreasyonun temel alanlarında toplumsal, ticari, tedaviye yardımcı veya kollektif uygulama ortamlarını artırarak ve geliştirerek istihdam yaratmaktır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL